Våtrumsbehörighet

Våtrum

Vårt företag är våtrumsbehörigt enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum(BBV). Den enda behörighet som finns i Sverige idag. Mer info på www.bkr.se. Vi är även medlemmar i PER, Plattsättnings Entreprenörers Riksförening.

Efter avslutat arbete erhåller beställaren ett kvalitetsdokument på utfört arbete i det aktuella våtutrymmet.